Industriaksjonens kampsaker

• Norsk kraft til norsk industriutvikling
• Norske oppdrag til norsk leverandørindustri
• Norske vilkår for alle i Norge, stopp sosial dumping
• Statlige klimainvesteringer globalt som gir høyteknoglogisk industriutvikling nasjonalt

Les mer om Industriaksjonens kampsaker her.

Opprop: Krafttak for industrisatsing

Vi krever at vannkrafta går til norsk industri – ingen fortsatt elektrifisering på sokkelen uten norsk havvind!

Alle planer om å elektrifisere olje- og gassutvinningen i Nordsjøen med kraft fra land vil ramme norsk kraftintensiv industri og må stanses. Et nytt politisk flertall på Stortinget må legge klare føringer for hvordan elektrifisering av norsk sokkel skal gjennomføres ved havvindproduksjon på eller like ved olje- og gassintallasjonene, både der det er strømkabler fra land og i stedet for nye strømkabler. Full elektrifisering av norsk sokkel kan bety økt strømforbruk fra 15-25 TWh. Da forsvinner hele kraftoverskuddet. Både nettleie og strømprisen vil øke. Nå har Tysklands-kabelen allerede påvirket strømprisene i Norge. Det er viktig at Northconnect blir stanset. 10 øre (KWh) mer i økte priser vil rive vekk hele overskuddet i metallindustrien i Norge, og 12-15 000 arbeidsplasser vil stå i fare. Kostnadene med kabler kan bli fra 30-50 milliarder NOK

Det er uakseptabelt å sette norsk prosessindustri i fare for å elektrifisere sokkelen!

Les videre her. Signer oppropet ved å sende en epost til post(at)industriaksjonen.no.