Demonstrasjon for kontroll over vannkrafta 19. september

Ta kontroll over vannkraften

Vi krever handling fra regjeringen og Stortinget for å beholde og sikre rimelig strøm som et norsk konkurransefortrinn.

FYLL OPP VANNMAGASINENE: REGULER OG STANS STRØMEKSPORTEN NÅ

TOPRIS-SYSTEM PÅ STRØM: INNFØR MAKSPRIS FOR INDUSTRI, LANDBRUK OG HUSSTANDER

NYE FORHANDLINGER OM KABLENE TIL TYSKLAND OG STORBRITANNIA!

POLITISK STYRING – NEI TIL MARKEDSTVANG FRA EU OG ACER!

Vannkraft har vært en strategisk samfunnsressurs som har kommet folk, næringsliv og fellesskapet til gode på linje med vann, vei og avløp. Strøm har blitt til en vare. Nå tar kraftprodusentene i Sør-Norge opp til 30-40 ganger så mye betalt som de 12 øre kilowatten som krafta koster å produsere. Prissettingen skal skje der betalingsviljen er høyest. Taperne er husholdningene, næringsliv, landbruk og industri.

Det blir en markering fra kl. 1100 – 1130 med overrekkelse av krav.

Industriaksjonens kampsaker

  • Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning for innovasjon, verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Satsing på elektrifisering av norsk sokkel skal være basert på havvind.
  • Fremme industriutvikling som foredler naturressursene og tar hele landet i bruk innenfor kraftforedling, næringsmiddelindustri, verftsindustri og nye grønne næringer.
  • Gjenreise en helhetlig energipolitikk som sikrer nasjonal og demokratisk kontroll med kraften og kraftprisen med formål om å understøtte norsk industriutvikling.
  • Styrke rammevilkårene for norsk matindustri slik at vi sikrer arbeidsplasser, mattrygghet og selvforsyning
Markering mot NorthConnect i Eidfjord 29.09.2018.

Les mer om Industriaksjonens kampsaker her.
Ønsker du eller din fagforening mer info om aksjonen eller tilslutning?

Ta gjerne kontakt på post@industriaksjonen.no

Sjekk ut vår Facebook side for å holde deg oppdatert på våre saker!
www.facebook.com/industriaksjonen

Fagrørsla strømmer til gatene.