Opprop: Krafttak for industrisatsing

Vi krever at vannkrafta går til norsk industri – ingen fortsatt elektrifisering på sokkelen uten norsk havvind!

Alle planer om å elektrifisere olje- og gassutvinningen i Nordsjøen med kraft fra land vil ramme norsk kraftintensiv industri og må stanses. Et nytt politisk flertall på Stortinget må legge klare føringer for hvordan elektrifisering av norsk sokkel skal gjennomføres ved havvindproduksjon på eller like ved olje- og gassintallasjonene, både der det er strømkabler fra land og i stedet for nye strømkabler. Full elektrifisering av norsk sokkel kan bety økt strømforbruk fra 15-25 TWh. Da forsvinner hele kraftoverskuddet. Både nettleie og strømprisen vil øke. Nå har Tysklands-kabelen allerede påvirket strømprisene i Norge. Det er viktig at Northconnect blir stanset. 10 øre (KWh) mer i økte priser vil rive vekk hele overskuddet i metallindustrien i Norge, og 12-15 000 arbeidsplasser vil stå i fare. Kostnadene med kabler kan bli fra 30-50 milliarder NOK

Det er uakseptabelt å sette norsk prosessindustri i fare for å elektrifisere sokkelen!

Økte strømpriser kan i tillegg slå beina under industriell nysatsing som batteriproduksjon. Mer strøm fra land til elektrifisering på sokkelen vil også øke presset for utbygging av enda mer landbasert vindkraft. Nye områder med ødelagt natur og et høyt politisk konfliktnivå vil bli resultatet.

Hensyn til fiskeriinteresser må vektlegges. Havvind-prosjekter er stanset som Havsul utenfor Møre kysten grunnet gyteområder for sild og Sørøya utenfor Hammerfest grunnet torsken. Det er bra. Fiskarlaget må involveres i framtidige havvindprosjekter. 

Norsk industrihistorie viser at vannkraft var en dyr og nødvendig investering med bruk av konsesjonslovene etter 1905. Tilsvarende var utbyggingen av olje- og gassproduksjon en dyr og nødvendig investering som begynte å gi store nettoinntekter til fellesskapet etter 25 år. Vi må nå utnytte muligheten til framtidsretta investeringer i utbygging av flytende havvind og åpning for nye teknologiløsninger. Det trengs også kraftige havvind-investeringer for produksjon av ammoniakk og hydrogen basert på blant annet naturgass. Dette bør skje i kombinasjon med CCUS som innbefatter CO2-håndtering og åpning for at CO2 kan brukes som en ressurs.

Vi som skriver under krever:

  1. Elektrifisering av norsk sokkel ved utbygging av havvind, ikke med strøm fra land.
  2. Fortgang i havvindutbygging – først på Utsira Nord og Nordsjøen Sør. Regjeringa må nå legge fram forutsigbare rammevilkår for utbyggingslisenser.
  3. Den norske staten skal være en aktiv investor, eier og offentlig regulator for den nye havvindnæringa.
  4. Stans NorthConnect og bygging av flere utenlandskabler.
  5. Kriterier basert på kvalitet for å sikre at oppdrag går til norsk leverandørindustri.
  6. Prioritering av norsk kraftintensiv industri med lav nettleie og lave strømpriser.
  7. Forbedring av rammevilkårene for oppgradering av vannkraftanleggene

Jan Haugen, leder av Industriaksjonen, Orkla Kjemiske Arbeiderforening, Industri Energi.

Tove Berit Berg, forbundsstyremedlem NNN

Kim Olav Johansen, leder El og IT-forbundet i Trøndelag

Atle F. Rostad, styresekretær, Kaefer Energy, Fellesforbundet

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Joachim Espe, leder avd. 600 Byningsarbeidernes Fagforening, Fellesforbundet

Bjørn Gottschlich, leder avd 9, Fellesforbundet

Erik Hagen, NNN Oslo og Akershus

Lars Kjetil Skeie, leiar Høyanger Kjemiske Indsustriarbeiderforening IE

Per Arne Hansen, Fredrikstad fagforening avd 2. nestleder, Fellesforbundet

Idar Helle, De Facto

Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo

Hogne Hognset

Ståle Johansen, Klubbleder Verkstedklubben Kværner Verdal

Mariann Ravnanger Nilsen, Hovedtillitsvalgt Cargonett NJF Cargonet.

Remy Penev, Sekr LO Nord Rogaland

Christian A Smedshaug, Agri Analyse

Erlend Nygård, leder verkstedklubben Rosenberg, Fellesforbundet

Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundet avd 23 Raufoss Jern og Metall

Atle Tranøy, Konserntillitsvalgt Aker ASA

Gerd Liv Valla, tidl leder av LO

Thomas Eggan, hovedtillitsvalg, Elkem, Thamshavn Industri Energi

Arild Håvik, leder avd. 25 Fellesforbundet Stavanger

Neil Stauland, nestleder verkstedklubben Rosenberg FF

Rune Rafdal, konserntillitsvalgt Aker Solution

Steffen Høiland, leder avd 57 Fellesforbundet

Terje Lund, ombud avd. 57 Fellesforbundet Nord Rogaland

Arnstein Hanssen, Bedriftsklubben MMO Aker Solutions

Roger Sæverud Sagvåg, klubbsekretær Aker Solutions Stord

Atle Staal, nestleder avd 75 Fellesforbundet

Torstein Johansen, Distriktssekretær Trøndelag EL og IT

Kai Otto Helmersen, leder Elektromontørenes Forening O og A

Eystein Garberg, leder Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Stian Sagvold, leder avdeling 108 Fellesforbundet

Kenneth Hernes, sekr Verkstedklubben Kværner Verdal

Mohamed Khallel, leiar LO SunnHordaland

Håkon Skog-Hansen, Leder LO i Tromsø

Jo Jenseg, leiar LO Stavanger og omegn

Jan Ole Evensen, leder LO i Follo

Håkon Straume, leder LO i Asker og Bærum

Vidar Schei, leder avd. 2 Fredrikstad Fellesforbundet

Roald Stykket, leder avd 8 Fellesforbundet

Jorge Dal, leder avd 747 Union Bergen FF

Terje Pedersen, Nestleder Fellesforbundet avd.108

Wenche Stormo, Styremedlem Fellesforbundet avd.108

Martin Valstad Enes, Styremedlem Fellesforbundet avd.108

Svein Erik Myrvold, Styremedlem Fellesforbundet avd.108

Arild Mathisen Sandnes, Styremedlem Fellesforbundet avd.108

Nadia Marie Zahl, Styremedlem Fellesforbundet avd.108

Stig Rune Hanssen, Styremedlem Fellesforbundet avd.108

Ole Petter Ingebrigtsen, Styremedlem Fellesforbundet avd.108

Bjørn Halvorsen, leder av sentralforvaltning NTL

Idar Burheim, Fagforbundet Post Oslo omegn

Trond Larsen, leder avd 851 Østfold Fellesforbundet

Tor Erik Nilsen, nestleder avd 851, Fellesforbundet

Knut Thomas Rustad, styret avd 851 Fellesforbundet

Dan Andre Syversen, styret avd 851 Fellesforbundet

Tore Andre Johansen, styret avd 851 Fellesforbundet

Ruth Eimot, styret avd 851 Fellesforbundet

Steinar Johansen, styret avd 851, Fellesforbundet

Tommy Kjølberg, styret avd 851, Fellesforbundet

Inger E. Hauger Igletjern, styret avd 851, FF

Halvor Been, styret 851, Fellesforbundet

Helle Therese Madsen, styret 851, Fellesforbundet

Arne Byrkjeflot, Trondhjems Kjemiske, Industri Energi

Geir Allan Stava, HTV i Karmøy kommune, Skolenes landsforbund

Christian Torseth, leder Nordland SV

Helge S. Reiestad, Leder Avdeling 22 i Rogaland, Forbundet for Ledelse og Teknikk

Signer oppropet ved å sende en epost til post(at)industriaksjonen.no.