Styret

Valgt på stiftelsesmøtet i Bergen 10. januar 2019.

Fra venstre:
Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundets avdeling 23 Raufoss Jern og Metall
Kim Olav Johansen, Elektromontørenes Fagforening i Trøndelag, El og IT
Neill Staurland, Rosenberg Verfts klubb, Fellesforbundet
Remy Penev, Industri Energi og Sauda Arbeiderparti
Jorunn Birkeland, NITO i Equinor
Gard Folkvord, Odda Kjemiske Arbeiderforening, Industri Energi
Ingunn Gjerstad, LO i Oslo
Ståle Knoff Johansen, Verkstedklubben Kværner Verdal, Fellesforbundet
Hogne Hognset, Oljeindustriens Arbeidersamfunn
Idar Helle, De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte
Atle Tranøy, Aker ASA, Fellesforbundet

Ståle Knoff Johansen (nummer fire fra høyre) er valgt som talsperson for Industriaksjonen.

Fire av de valgte i til styret var Ikke til stede da bildet ble tatt:
Bjørn Asle Teige, Safe Equinor
Line Haugland, Tine i Hordaland, NNN
Atle Rostad, Kaefer Energy offshore, Fellesforbundet
Per Tronvoll, Elkem Thamshavn, Industri Energi