Rapporter

Kunnskapssenteret De Facto har utarbeidet en rekke rapporter som er nyttige for deg å lese.

Framtidens industri

Hvilke ansvar og muligheter har Norge for industri i framtiden? Det kan du lese mer om i denne rapporten:

Strømpriskrisen

Hva er årsakene til strømpriskrisen og hvilke tiltak kan vi møte den med? Les mer i denne rapporten: