Invitasjon til industriaksjonen

INVITASJON

De undertegnede inviterer klubber, foreninger og andre ledd i fagbevegelsen til å gå sammen med oss om en industriaksjon med følgende formål:

  • Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning for innovasjon, verdiskaping og sysselsetting i Norge.
  • Mobilisere det aktive grunnplanet til kamp for en helhetlig industripolitikk som forener på tvers av de enkelte virksomheter, bransjer og forbund.
  • Drive fram utviklingen av konkrete tiltak for å styrke industrien og øke andelen industrisysselsatte i Norge, og jobbe for at disse blir rødgrønne partiers vedtatte politikk før stortingsvalget i 2021.
  • Forsvare norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk industri ved å sette en stopper for sosial dumping og fagforeningsknusing.

Andreas Rønning, Oljeindustriens Arbeidersamfunn
Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker
Barbro Auestad, Industri Energi
Henning Jørgensen, Rosenberg Verfts klubb
Idar Martin Herland, Oljeindustriens Arbeidersamfunn
Eystein Garberg, Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Karl Ruben Gaasø, Industri Energi ung
Kim Olav Johansen, Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Michal Jan Warecki, Industri Energi student
Neill Staurland, Rosenberg Verfts klubb
Per Ove Økland, Oljeindustriens Arbeidersamfunn
Remy Penev, Industri Energi ung
Roy Inge Nilsen, Rosenberg Verfts klubb
Steffen Høiland, Fellesforbundet avdeling 57
Ståle Johansen, verkstedklubben Kværner Verdal

Tilslutningsbrev Industriaksjonen