Kontakt

Kontakt: 

post@industriaksjonen.no

Idar Helle

Styresekretær Industriaksjonen

Mobil +47 986 76 403