NRK debatten – Skyhøye strømpriser

Tirsdag 30. November deltok styremedlem Boye Ullman i NRK debatten, sammen med Olje og Energiministeren. Temaet var de skyhøye strømprisene og strømkrisen.

Vårt krav er regulering og politisk styring av vannkrafta, til det beste for samfunnet og industrien!

Hele debatten kan du se her.

2 kommentarer til «NRK debatten – Skyhøye strømpriser»

  1. Endeleg vart lydmuren broten ! I staden for all feilfokusering og bortforklaring som ein i lang tid har fått servert frå kraftbransjen og sentrale politikarar når det gjeld dei høge straumprisane, vart perspektivet i NRK-programma Debatten den 30.11. og Dagsnytt 18 den 03.12. retta mot grunnsøylene i problemet: Energilova frå 1990 som gjorde naturressursen vår , vasskrafta, om til ei vare, og Stortingsfleirtalet si tilslutting til Acer like før Solbergregjeringa gjekk av.
    Ein kvar stortingspolitikar som stemde ja til Acer. – og som no angrar seg etter at fasiten har kome på bordet. vil kanskje få ny sjanse ved ny avstemming. Men vår nye klimaminister, Barth Eide,- har vore for Acer i årevis,- så toget har nok kanskje gått for han ?

Det er stengt for kommentarer.