VIKTIG FILM TRENGER STØTTE

Til klubbene som er tilsluttet Industriaksjonen: Behov for støtte til viktig filmprosjekt

Industriaksjonen har vedtatt å støtte et filmprosjekt som planlegges av Naturfilmkanalen. Filmen skal ta opp de negative konsekvensene av elektrifisering av sokkelen med strøm fra land. Dette vil ikke gi noen global klimaeffekt, men vil gi sterk økning av strømprisene. Dette vil igjen redusere konkurransekraften i alt næringsliv, og det vil bli spesielt farlig for kraftforedlende industri. I tillegg vil det åpne for mer naturraserende vindkraft på land. (Og det vil selvsagt også øke strømregningen for folk flest!)

Filmen vil peke på at dersom sokkelen skal elektrifiseres, må det skje med havvind. Slik elektrifisering kan fungere som hjemmemarked for utvikling av en industriell «ny fot å stå på» for en leverandørindustri som vil merke konsekvensene av reduksjonene som vil komme i sokkelvirksomheten i tiårene som kommer. Filmen antas å bli 15-20 minutter lang, og vil bli spredt via youtube og sosiale medier.

Naturfilmkanalen har laget flere filmer med utgangspunkt i natur, energiproduksjon og også industri. Blant annet denne, laget for Industriaksjonen: http://kabelaksjonen.no/index.php/video/video/2-industriaksjonens-kabelvideo

Her kan du/dere se mer om Naturfilmkanalen: http://www.naturfilmkanalen.no/om-naturfilmkanalen-2/

Industriaksjonen har bevilget 30 000 kr til filmprosjektet. Industriaksjonen ber nå de klubbene som har anledning til det om å gi et bidrag, slik at filmen kan bli produsert. Alle bidrag – stort eller lite – vil være av betydning!

Bidrag kan sendes til denne kontoen: 3626 25 14344 Corax Film as

Kontaktperson for prosjektet er Magne Sleire. Epost: sleiremagne(at)gmail.com Tlf: 90186420

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *