Grønn omstilling: Energi- og industripolitisk konferanse 7. – 8. november

Industriaksjonen og De Facto inviterer til industri- og næringslivskonferanse 7. – 8. november i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets plass.

Industriaksjonens kampsaker

  • Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning for innovasjon, verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Satsing på elektrifisering av norsk sokkel skal være basert på havvind.
  • Fremme industriutvikling som foredler naturressursene og tar hele landet i bruk innenfor kraftforedling, næringsmiddelindustri, verftsindustri og nye grønne næringer.
  • Gjenreise en helhetlig energipolitikk som sikrer nasjonal og demokratisk kontroll med kraften og kraftprisen med formål om å understøtte norsk industriutvikling.
  • Styrke rammevilkårene for norsk matindustri slik at vi sikrer arbeidsplasser, mattrygghet og selvforsyning
Markering mot NorthConnect i Eidfjord 29.09.2018.

Les mer om Industriaksjonens kampsaker her.
Ønsker du eller din fagforening mer info om aksjonen eller tilslutning?

Ta gjerne kontakt på post@industriaksjonen.no

Sjekk ut vår Facebook side for å holde deg oppdatert på våre saker!
www.facebook.com/industriaksjonen

Fagrørsla strømmer til gatene.