INDUSTRIAKSJONENS KAMPSAKER:

• Norsk kraft til norsk industriutvikling
• Norske oppdrag til norsk leverandørindustri
• Norske vilkår for alle i Norge, stopp sosial dumping
• Statlige klimainvesteringer globalt som gir høyteknoglogisk industriutvikling nasjonalt.

INDUSTRIAKSJONEN VIL:

  • Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning for innovasjon, verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Satsing på elektrifisering av norsk sokkel skal være basert på havvind.
  • Fremme industriutvikling som foredler naturressursene og tar hele landet i bruk innenfor kraftforedling, næringsmiddelindustri, verftsindustri og nye grønne næringer.
  • Gjenreise en helhetlig energipolitikk som sikrer nasjonal og demokratisk kontroll med kraften og kraftprisen med formål om å understøtte norsk industriutvikling.
  • Styrke rammevilkårene for norsk matindustri slik at vi sikrer arbeidsplasser, mattrygghet og selvforsyning.

Les INDUSTRIMANIFEST 2021 vedtatt på stiftelsesmøte 10.1.2019 (Bergen)