INDUSTRIAKSJONENS KAMPSAKER:

• Norsk kraft til norsk industriutvikling
• Norske oppdrag til norsk leverandørindustri
• Norske vilkår for alle i Norge, stopp sosial dumping
• Statlige klimainvesteringer globalt som gir høyteknoglogisk industriutvikling nasjonalt


INDUSTRIAKSJONEN VIL:

  • Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning for innovasjon, verdiskaping, sysselsetting, kompetanse, velferd og sosial utjevning i Norge
  • Mobilisere det aktive grunnplanet til arbeid for en helhetlig og bærekraftig industripolitikk som forener på tvers av de enkelte virksomheter, bransjer og forbund, samt sikrer hensyn til miljø og klimainteresser nasjonalt og globalt
  • Drive fram utviklingen av konkrete tiltak for kontinuerlig å bygge kompetanse hos arbeidstakere, styrke industrien og øke andelen industrisysselsatte i Norge, og jobbe for at disse blir politiske partiers vedtatte politikk
  • Forsvare norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk industri ved å sette en stopper for sosial dumping og fagforeningsknusing
  • Styrke den norske arbeidslivsmodellen med bedriftsdemokrati, kompetente arbeidstakere og trepartssamarbeid

Les INDUSTRIMANIFEST 2021 vedtatt på stiftelsesmøte 10.1.2019 (Bergen)